In een tijd van bezuinigingen door de overheid heeft Consument en Veiligheid gekeken naar de successen van preventie op het gebied van ernstige ongevallen bij jonge kinderen, ouderen en de preventie van sportblessures. De overheid heeft de afgelopen decennia geïnvesteerd in de preventie van ernstige ongevallen. Maar is in 2011 voornemens hier fors in te bezuinigen. Onderstaand de belangrijkste resultaten over de laatste 10 jaar, de periode 2000 t/m 2009. Successen in preventie periode 2000-2010 Het aantal behandelingen op Spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen van kinderen van 0-4 jaar is gedaald met 27% naar jaarlijks 44.000 behandelingen aan het eind van deze periode. De daling zit 'm vooral in de speerpunten van preventie voor kinderveiligheid: ernstige vergiftigingen (- 32%); verdrinkingen (-41%), verbrandingen (-35%) en valongevallen (-23%). Naast het voorkomen van ernstig leed betekent deze daling, gecorrigeerd naar leeftijd en geslacht, alleen al voor de slachtoffertjes die in de ziekenhuizen zijn behandeld een besparing van medische kosten van 6 miljoen euro per jaar. De laatste jaren zien we het aantal sportblessures stijgen. Maar deze stijging is kleiner dan de toename in sportdeelname. Per 1000 uren sport is het aantal sportblessures gedaald met 22%. Deze daling in de incidentie van sportblessures heeft als resultaat een jaarlijkse besparing van 300 miljoen euro aan medische kosten en kosten door arbeidsverzuim. De kosten van sportblessures bedragen eind 2009 1,3 miljard euro, te verdelen in 360 miljoen directe medische kosten en 960 miljoen arbeidsverzuim. Gecorrigeerd voor de vergrijzing neemt het aantal valongevallen bij ouderen toe. De voor de bevolkingsopbouw gecorrigeerde trend in ziekenhuisopnamen voor heupfracturen laat na een stijging in de negentiger jaren echter een daling zien de laatste 5 jaar van 5%. Jaarlijks worden 16.000 55 plussers opgenomen met een heupfractuur in een ziekenhuis. Aanbevelingen voor preventie Toekomstige aandacht voor preventie zal zich onder meer moeten richten op de toename van het aantal kinderen met sportblessures (41%) en ernstig letsel door valpartijen. Kinderen worden motorisch steeds minder vaardig. Ook lijden ze vaak aan overgewicht. Oorzaken die kansen op ernstig letsel vergroten. Het weerbaarder maken van kinderen is daarom een speerpunt voor preventie. Daarnaast is preventie nodig om de toename van alcoholproblematiek in relatie tot ongevallen halt toe te roepen. Circa 10% procent van de ernstige letsels door ongevallen bij jongeren in de leeftijd van 10 t/m 24 jaar is alcohol gerelateerd. Preventie van valongevallen bij ouderen blijft hoge prioriteit houden. De laatste 10 jaar is het aantal ernstige valongevallen bij 55 plussers gestegen. Dit is deels te verklaren door de vergrijzing. Ouderen krijgen ook meer ongelukken doordat ze actiever zijn. Al is stoppen met bewegen nog erger. Preventie zal zich meer moeten richten op 'veilig' bewegen en dat overigens voor jong en oud. Tot slot De successen van preventie is ook thema van het symposium dat Erasmus MC (Universitair Medisch Centrum Rotterdam) organiseert op 11 maart ter gelegenheid van haar 40 jarig bestaan. Bron (consument en veiligheid) www.veilig.nl